Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 27 mei 2019