Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 15 april 2019