Wegenwerken: asfaltwerken in Herent, start 20 mei 2019

De asfaltwegen in de gemeente worden stelselmatig onderhouden.

De volgende straten komen nu aan de beurt:

  • Kouterstraat, deel tussen de Myrna Mackstraat en de Rijweg. De toplaag en de aansluiting met de Rijweg worden volledig vernieuwd.
  • Graafschaplaan, deel tussen de Stationsstraat en de rotonde. De toplaag wordt volledig vernieuwd, de goten worden vernieuwd in gietasfalt en de borduren en het voetpad aan de oversteekplaats aan de rotonde (kant spoorwegbrug) worden aangepast.
  • Wilselsesteenweg, deel tussen de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de brug over de Omleiding. De toplaag wordt volledig vernieuwd.
  • Gebroeders Massantstraat. De toplaag wordt volledig vernieuwd.
  • Dalenstraat, deel tussen de Nieuwe Steenweg en de Keeromstraat. De toplaag wordt lokaal hersteld.
  • Neerijsestraat. De toplaag wordt hersteld.

Aannemers Terraco NV en Norré-Behaegel beginnen in principe op 20 mei. De precieze planning is evenwel mee afhankelijk van de weersomstandigheden en het werk dat ze in de andere straten moeten uitvoeren. De aannemers verwittigen de aangelanden tijdig van de juiste begindatum van het werk.

Raadpleeg het stratenplan voor een overzicht van de werken.

De bewoners van de betreffende straten worden op de hoogte gesteld met een bewonersbrief.

Het college van burgemeester en schepenen verontschuldigt zich voor de hinder die men tijdens de uitvoering van de werken zou ondervinden.

Hou voor meer info www.herent.be of www.facebook.com/3020herent in het oog.