Woningkwaliteit: waaraan moet een woning in Vlaanderen voldoen?

De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimumnormen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Aan de hand van die normen doen de woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek.

Hoe gaan we te werk?

 • De woningcontroleurs beoordelen de kwaliteit van het gebouw en de binnenkant van de woning aan de hand van de volgende criteria:
  • zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en draagvloeren stevig en stabiel genoeg?
  • Zijn de technische installaties (elektriciteits-, stookolie- of gasinstallatie) voldoende veilig?
  • Is er een risico op CO-vergiftiging?
  • Is er vochtschade?
  • Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
  • Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
  • Is toegang tot de woning veilig?
  • Zijn bad, keuken en toilet vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
  • Is er in de woning voldoende natuurlijke lichttoevoer?
  • Kan de woning voldoende verlucht worden?
  • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?
 • Als de woningcontroleur gebreken vaststelt, kent hij strafpunten toe. Elk vastgesteld gebrek krijgt een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is een woning ongeschikt. Als de woning ook een veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt, is ze bovendien onbewoonbaar.
 • Maak een afspraak als u een controle/advies wilt bespreken, als huurder de toestand van uw huurwoning wilt aankaarten, een woningonderzoek wilt aanvragen. 

Meer info

Er komen extra vereisten bij

Sinds 2015 is er een verplichte dakisolatienorm voor álle zelfstandige woningen, studio’s en appartementen in het Vlaamse Gewest. Zowel dakisolatie als zoldervloerisolatie komt in aanmerking. Als minimumnorm hanteert men een R-waarde van 0,75m² K/W. Dat komt overeen met een laag van 3 à 4 cm (afhankelijk van het gebruikte materiaal).

Opgelet: Als het dak van een appartementsgebouw niet aan de minimumnorm voldoet, krijgen alle appartementen in het gebouw evenveel strafpunten. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw. Gebreken aan gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle zelfstandige woningen in het gebouw, ongeacht de eigendomssituatie. 

Sinds 2020 voert de Vlaamse Regering gefaseerd een dubbelglasverplichting in. Een woning zonder dubbel glas krijgt dan maximaal 9 strafpunten. Vanaf 2023 loopt dat op tot 15 strafpunten, waardoor het ontbreken van dubbel glas op zich aanleiding kan geven tot de ongeschiktverklaring van een woning.

Tot slot is er ook de rookmeldersverplichting.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of branddetectiesysteem beschikken. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Lees ook

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.