Woningkwaliteit: waaraan moet een woning in Vlaanderen voldoen?

De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimumnormen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Aan de hand van die normen doen de woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek.

Hoe gaan we te werk?

 • De woningcontroleurs beoordelen de kwaliteit van het gebouw en de binnenkant van de woning aan de hand van de volgende criteria:
  • zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en draagvloeren stevig en stabiel genoeg?
  • Zijn de technische installaties (elektriciteits-, stookolie- of gasinstallatie) voldoende veilig?
  • Is er een risico op CO-vergiftiging?
  • Is er vochtschade?
  • Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
  • Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
  • Is toegang tot de woning veilig?
  • Zijn bad, keuken en toilet vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
  • Is er in de woning voldoende natuurlijke lichttoevoer?
  • Kan de woning voldoende verlucht worden?
  • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?
 • Als de woningcontroleur de woning heeft onderzocht, verklaart hij de woning:
  • ongeschikt als ze minstens 6 gebreken van categorie I (kleine gebreken) heeft of minstens één gebrek van categorie II heeft (ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid);
  • ongeschikt en onbewoonbaar als ze minstens een gebrek van categorie III heeft (ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners.).
 • Maak een afspraak als u een controle/advies wilt bespreken, als huurder de toestand van uw huurwoning wilt aankaarten, een woningonderzoek wilt aanvragen. 

Meer info

Er komen extra vereisten bij

Sinds 2015 is er een verplichte dakisolatienorm voor álle zelfstandige woningen, studio’s en appartementen in het Vlaamse Gewest. Zowel dakisolatie als zoldervloerisolatie komt in aanmerking. Als minimumnorm hanteert men een R-waarde van 0,75m² K/W. Dat komt overeen met een laag van 3 à 4 cm (afhankelijk van het gebruikte materiaal).

Opgelet: Als het dak van een appartementsgebouw niet aan de minimumnorm voldoet, krijgen alle appartementen in het gebouw evenveel strafpunten. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw. Gebreken aan gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle zelfstandige woningen in het gebouw, ongeacht de eigendomssituatie. 

Sinds 2020 voert de Vlaamse Regering gefaseerd een dubbelglasverplichting in. Een woning zonder dubbel glas krijgt dan maximaal 9 strafpunten. Vanaf 2023 loopt dat op tot 15 strafpunten, waardoor het ontbreken van dubbel glas op zich aanleiding kan geven tot de ongeschiktverklaring van een woning.

Tot slot is er ook de rookmeldersverplichting.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of branddetectiesysteem beschikken. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Lees ook