Woningkwaliteit

De Vlaamse Codex Wonen bepaalt de minimumnormen waaraan huurwoningen in Vlaanderen moeten voldoen inzake veiligheid, gezondheid en basiscomfort.

Na een melding of klacht van een bewoner of een belanghebbende (gemeentedienst, politie…) beoordeelt een woningonderzoeker van de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO de kwaliteit van de huurwoning en ook de kwaliteit van het gebouw waarin de huurwoning zich bevindt (bijvoorbeeld bij een appartement, studio of kamer). Dit onderzoek wordt het conformiteitsonderzoek genoemd. De woningonderzoeker controleert de huurwoning op de kwaliteitseisen en doet dit aan de hand van het technisch verslag.

Voldoet de huurwoning niet aan de normen, dan kan er een administratieve procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid gevoerd worden. Meer informatie over deze procedure vind je via deze link: https://www.vlaanderen.be/administratieve-procedure-ongeschikt-en-onbewoonbaarheid.

De woningonderzoekers behandelen je melding of klacht over de kwaliteit van de huurwoning en volgen het dossier mee op met als doel de woningkwaliteit in de gemeente te verbeteren.

Als de woning wel voldoet aan de normen, wordt een conformiteitsattest uitgereikt aan de verhuurder, dat 10 jaar geldig is. Een conformiteitsattest bij verhuur van woningen is niet verplicht in de gemeente Herent, maar wordt wel gratis afgeleverd.