Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 1 april 2019