Financiële tegemoetkoming in de begrafeniskosten voor oud-strijders

Als nabestaande van een overleden oud-strijder of gelijkgestelde (zoals opgeëisten, weerstanders of werkweigeraars) uit de eerste of tweede wereldoorlog kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen van uw gemeente.

Voorwaarden

De overledene moet op het moment van overlijden in de gemeente wonen.

Hoe gaan we te werk?

Als nabestaande dient u een aanvraag in bij de gemeente waar de overledene was ingeschreven.

Wat meebrengen?

  • Bewijs van erkenning als oud-strijder.

Bedrag

De toelage bedraagt 125 euro.