Financiële tegemoetkoming in de begrafeniskosten voor oud-strijders

Als nabestaande van een overleden oud-strijder of gelijkgestelde (zoals opgeëisten, weerstanders of werkweigeraars) uit de eerste of tweede wereldoorlog kun je een financiële tegemoetkoming krijgen van je gemeente.

Voorwaarden

De overledene moet op het moment van overlijden in de gemeente wonen.

Hoe gaan we te werk?

Als nabestaande dien je een aanvraag in bij de gemeente waar de overledene was ingeschreven.

Wat meebrengen?

  • Bewijs van erkenning als oud-strijder.

Bedrag

De toelage bedraagt 125 euro.