Stageaanvraag

Op zoek naar een stageplaats? Ook bijĀ het lokale bestuur van HerentĀ kunt u terecht voor interessante stageplaatsen.

Voorwaarden

U bent student in het secundair, hoger of universitair onderwijs of in het volwassenenonderwijs.

Hoe gaan we te werk?

U dient uw aanvraag voor een stageplaats in bij de personeelsdienst.