Verloren en gevonden voorwerpen, aangeven en of afhalen

Als u een waardevol persoonlijk voorwerp zoals een fiets, sleutels, gsm, portefeuille… verloren bent, dan doet u daarvan aangifte bij de politie. Bijkomende info vindt u terug op police on web. U kunt daarop ook een aangifte doen via het e-loket.

Soms worden verloren voorwerpen zoals knuffels, foto's, kleding ... afgeleverd aan of aangetroffen in De Kouter.

Voorwaarden

Bij verlies van een waardevol persoonlijk voorwerp moet aangifte bij de politie gedaan zijn.

Hoe gaan we te werk?

Gevonden voorwerpen zoals knuffels, foto's, kleding ... kunt u afhalen aan het onthaal van De Kouter, Spoorwegstraat 6 in Herent.

Wanneer u een aangegeven verloren voorwerp komt ophalen, dan verwijzen onze onthaalmedewerkers u door naar het onthaal van de politie (zelfde gebouw) waar u zich aanbiedt met het proces-verbaal van aangifte bij de politie met vermelding van merk, kleur en bijzondere kenmerken.