Beleidsverklaring 2020 - 2025

Met de beleidsverklaring bieden de bestuursleden een blik op de beleidsdoelstellingen. Die bevatten de geest en lijn waaraan zij hun handelen zullen afmeten.

In 7 kernzinnen drukken ze uit waarnaar de komende 6 jaren wordt gestreefd. De doelstellingen zijn nevengeschikt en worden evenwaardig nagestreefd.