Werken Zitteblokveld

Nadat de nutsmaatschappijen de nodige werken hebben uitgevoerd, begint aannemer Rezuni einde januari de voetpaden te vernieuwen.

De verhardingen tussen het voetpad en de woningen worden niet vernieuwd omdat die nog geen eigendom zijn van de gemeente. Het voetwegje tussen de twee straten wordt eveneens volledig vernieuwd.

Tijdens de werken is de wijk enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer en geldt een snelheidsbeperking ingevoerd van 10 km/u.