Rechtspositieregeling OCMW specifiek

Meer info

  • RPR OCMW specifiek goedgekeurd op OCMW-raad 30 maart 2016
  • Bekendgemaakt op 31 december 2018
  • Aanpassing RPR OCMW specifiek goedgekeurd op college 7 december 2020
  • Bekendgemaakt op 8 december 2020
  • Gecoördineerde RPR OCMW specifiek goedgekeurd op college 31 mei 2021
  • Bekendgemaakt op 1 juni 2021
  • RPR-O bekendgemaakt op 10 juni 2022