Toeslag op de kinderbijslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten

Als u als ouder langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, dan komt u in aanmerking voor een sociale toeslag op de kinderbijslag. 

Vanaf 1 januari 2019, gaat deze toeslag op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een toeslag op de kinderbijslag als u

 • werkneemster bent en in bevallingsrust
 • een uitkering krijgt voor ziekte, beroepsziekte of invaliditeit
 • een vergoeding krijgt voor een arbeidsongeval
 • een beperking hebt, of u nu werkt of niet.

U hebt alleen recht op de toeslag als uw maandelijkse bruto-inkomen lager is dan

 • 2.501,28 euro, als u alleen woont met de kinderen
 • 2.582,00 euro, als u samenwoont.

Voor welke kinderen krijgt u die toeslag op de kinderbijslag?

 • kinderen in uw gezin
 • kinderen of stiefkinderen die bij een andere (stief)ouder wonen
 • geplaatste kinderen, onder bepaalde voorwaarden.

Hoe gaan we te werk?

U kunt de voorlopige toeslag aanvragen bij het kinderbijslagfonds dat uw gewone kinderbijslag betaalt. Zij zullen u een formulier S bezorgen om in te vullen.

De toeslag wordt toegekend vanaf de zevende maand dat u een uitkering ontvangt. De wachttijd geldt niet als u een invaliditeitsuitkering krijgt of als u een handicap hebt en geen baan. 

Wanneer kan de toeslag teruggevorderd worden? 

 • Als u verkeerde gegevens invult op het formulier.
 • Als uw belastbaar inkomen in de loop van het jaar hoger wordt dan 2.501,28 euro (eenoudergezin) of 2.582,00 euro (samenwonenden) per maand.

Hoe berekent u uw belastbaar inkomen? 
Tel uw belastbaar loon, belastbaar jaarlijks vakantiegeld, belastbare eindejaarstoelage en belastbare supplementen van de werkgever op en deel dat bedrag door 12.

Kostprijs

Kind Bedrag
1ste kind

102,88 euro

2de kind

29,64 euro

Vanaf het 3de kind

5,20 euro

Als de ouder die het kind opvoedt ook in aanmerking komt voor de eenoudertoeslag, verschilt enkel het bedrag voor het derde en volgende kind. Voor dat kind bedraagt de toeslag 23,90 euro.

De leeftijdsbijslag voor het oudste kind wordt bij gezinnen die recht hebben op een sociale toeslag niet gehalveerd of geblokkeerd.

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.