Toeslag op de kinderbijslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten

Als u als ouder langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, dan komt u in aanmerking voor een sociale toeslag op de kinderbijslag. 

Vanaf 1 januari 2019, gaat deze toeslag op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een toeslag op de kinderbijslag als u

 • werkneemster bent en in bevallingsrust
 • een uitkering krijgt voor ziekte, beroepsziekte of invaliditeit
 • een vergoeding krijgt voor een arbeidsongeval
 • een beperking hebt, of u nu werkt of niet.

U hebt alleen recht op de toeslag als uw maandelijkse bruto-inkomen lager is dan

 • 2.501,28 euro, als u alleen woont met de kinderen
 • 2.582,00 euro, als u samenwoont.

Voor welke kinderen krijgt u die toeslag op de kinderbijslag?

 • kinderen in uw gezin
 • kinderen of stiefkinderen die bij een andere (stief)ouder wonen
 • geplaatste kinderen, onder bepaalde voorwaarden.

Hoe gaan we te werk?

U kunt de voorlopige toeslag aanvragen bij het kinderbijslagfonds dat uw gewone kinderbijslag betaalt. Zij zullen u een formulier S bezorgen om in te vullen.

De toeslag wordt toegekend vanaf de zevende maand dat u een uitkering ontvangt. De wachttijd geldt niet als u een invaliditeitsuitkering krijgt of als u een handicap hebt en geen baan. 

Wanneer kan de toeslag teruggevorderd worden? 

 • Als u verkeerde gegevens invult op het formulier.
 • Als uw belastbaar inkomen in de loop van het jaar hoger wordt dan 2.501,28 euro (eenoudergezin) of 2.582,00 euro (samenwonenden) per maand.

Hoe berekent u uw belastbaar inkomen? 
Tel uw belastbaar loon, belastbaar jaarlijks vakantiegeld, belastbare eindejaarstoelage en belastbare supplementen van de werkgever op en deel dat bedrag door 12.

Kostprijs

Kind Bedrag
1ste kind

102,88 euro

2de kind

29,64 euro

Vanaf het 3de kind

5,20 euro

Als de ouder die het kind opvoedt ook in aanmerking komt voor de eenoudertoeslag, verschilt enkel het bedrag voor het derde en volgende kind. Voor dat kind bedraagt de toeslag 23,90 euro.

De leeftijdsbijslag voor het oudste kind wordt bij gezinnen die recht hebben op een sociale toeslag niet gehalveerd of geblokkeerd.