Kinderbijslag tot 18 jaar

De kinderbijslag, ook wel kindergeld genoemd, is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van een kind.

Vanaf 1 januari 2019 treedt het Groeipakket, het nieuwe kinderbijslagsysteem in Vlaanderen in werking.

Voorwaarden

Tot 31 augustus van het jaar waarin uw kind 18 wordt, heeft het onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Na 31 augustus kan uw kind nog recht hebben op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden.

Hoe gaan we te werk?

Aanvraag

De vader vraagt de kinderbijslag aan. Als de vader niet werkt en ook geen uitkering krijgt of een pensioen, dan doet de moeder de aanvraag. Als ook de moeder niet in aanmerking komt, dan kan een ander inwonend gezinslid (zoals een partner of een grootouder) de kinderbijslag aanvragen. Met voorrang eerst de oudste.

Als u al kinderbijslag krijgt voor een of meer kinderen of als de startbedrag geboortepremie (kraamgeld) betaald werd vóór de geboorte, hoeft u niets te doen. Uw kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch uw recht op kinderbijslag.

Bij een eerste aanvraag vult u het aanvraagformulier voor de kinderbijslag in dat u kunt krijgen bij

  • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
  • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of met pensioen bent
  • uw sociaal verzekeringsfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
  • FAMIFED, als u in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt, als u grensarbeider, kunstenaar, of student bent, of als u nooit gewerkt hebt.

Uitbetaling

De kinderbijslag wordt betaald aan de moeder. In geval van meemoederschap wordt de kinderbijslag aan de oudste betaald. Als de moeder het kind niet opvoedt, wordt de kinderbijslag betaald aan de persoon die deze rol vervult.

De basiskinderbijslag wordt maandelijks betaald, ten laatste op de 8ste van de volgende maand.
Bijvoorbeeld: op 8 februari ontvangt u de kinderbijslag van januari. U hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op die van de geboorte. De eerste uitbetaling volgt een maand later.

Kostprijs

Kind Bedrag per maand
1ste kind

93,93 euro per maand

2de kind

173,80 euro per maand

Vanaf het 3de kind

259,49 euro per maand

Bovenop de kinderbijslag kunnen er toeslagen betaald worden afhankelijk van de situatie van het kind en die van de ouders. Op de website van FAMIFED kunt u via een simulatietool voor kinderbijslag uw maandelijkse bedrag berekenen.

In de maand juli wordt de kinderbijslag aangevuld met de schooltoeslag, een extra premie voor ouders om de kosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te verlichten.