Kinderbijslag tot 18 jaar

De kinderbijslag, ook wel kindergeld genoemd, is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van een kind.

Vanaf 1 januari 2019 treedt het Groeipakket, het nieuwe kinderbijslagsysteem in Vlaanderen in werking.

Voor wie

Een kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd heeft onvoorwaardelijk recht op een Groeipakket tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt of 21 jaar voor kinderen met een handicap.

Het kind dat niet de Belgische nationaliteit heeft, moet voor minstens 3 maanden verblijfsrecht hebben in België.

Hoe gaan we te werk?

Aanvraag

U kunt het Groeipakket aanvragen bij één van de 5 uitbetalers van het Groeipakket. U kunt zelf kiezen bij welke uitbetaler u het Groeipakket aanvraagt. Veranderen van uitbetaler kan na één jaar aansluiting. Kiest u voor een nieuwe uitbetaler, dan geldt die keuze voor alle kinderen in uw gezin.

Als u al kinderbijslag krijgt voor een of meer kinderen of als de geboortepremie (kraamgeld) betaald werd vóór de geboorte, hoeft u niets te doen. Uw kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch uw recht op kinderbijslag.

Bij een eerste aanvraag vult u het aanvraagformulier voor de kinderbijslag in dat u kunt krijgen bij

  • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
  • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of met pensioen bent
  • uw sociaal verzekeringsfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
  • FAMIFED, als u in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt, als u grensarbeider, kunstenaar, of student bent, of als u nooit gewerkt hebt.

Kostprijs

Elk kind geboren vanaf 2019 krijgt in Vlaanderen een basisbedrag van € 169,79.
Alle kinderen in je gezin geboren na 2018 krijgen dus hetzelfde basisbedrag.
 
Kinderen geboren vóór 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Bovenop de kinderbijslag kunnen er toeslagen betaald worden afhankelijk van de situatie van het kind en die van de ouders. Op de website van FAMIFED kunt u via een simulatietool voor kinderbijslag uw maandelijkse bedrag berekenen.

In de maand juli wordt de kinderbijslag aangevuld met de schoolbonus, een extra premie voor ouders om de kosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te verlichten.