Personeelsvisie

Het personeelsbeleid wil als onderdeel van het algemene beleid de missie van het lokale bestuur ondersteunen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Door in het personeelsbeleid te kiezen voor de inzet op tevreden, gemotiveerde en competente medewerkers wordt de realisatie van de algemene visie structureel geholpen.

Bijgaande afbeeldingen staan voor klantgerichtheid, samenwerken, integriteit en resultaatgerichtheid; ze horen bij de personeelsvisie en visualiseren de organisatiecultuur.