Sorteerwijzer

In de sorteerwijzer van EcoWerf vindt u een opsomming van de verschillende afvalstoffen en van de afvalfractie waartoe ze behoren.