Stedenbouwkundige melding of vrijstelling

Voor sommige kleine werken aan of rond uw woning hebt u geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat het om de werken bij de gemeente aan te geven met een meldingsformulier. Kom eerst naar de dienst bouwen en wonen om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. U maakt daarvoor een afspraak.

Voor welke werken?

Wanneer is een melding niet mogelijk?

 • voor werken die in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van
  • een stedenbouwkundige verordening;
  • een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP);
  • een bijzonder plan van aanleg (BPA);
  • een verkaveling;
 • voor werken die in strijd zijn met de voorwaarden van een stedenbouwkundige vergunning;
 • voor werken die plaatsvinden op een perceel met een beschermd monument
  • in een beschermd cultuurhistorisch landschap;
  • in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • in een beschermde archeologische site;
 • voor werken die plaatsvinden in de oeverzone;
 • voor werken die uitgevoerd worden vóór de voorgevel (niet voor alle werken, bv. brievenbus, regenwaterafvoer, dakgoot ... zijn vrijgesteld).

Hoe gaan we te werk?

1. Kom naar de dienst bouwen en wonen

We gaan na of u aan de voorwaarden voldoet.

2. Vul het meldingsformulier in

Meldingsformulier bouwen en verbouwen, voeg ook de documenten van de aanstiplijst toe.

3. Bezorg het dossier aan de gemeente

Dat kan online of op papier.

 • Online (verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een architect nodig is)
  • Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.
  • De samenstelling van het dossier werd vastgelegd in het normenboek . Die samenstelling moet worden gevolgd.
  • Voor een stedenbouwkundige melding zonder architect kan uw aanvraag nog sneller met de snelinvoer. Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet veranderen.
  • Bij de snelinvoer moet uw dossier wel in één keer worden afgewerkt (u kunt uw gegevens niet bewaren). 
 • Op papier (niet voor dossiers waarbij de medewerking van een architect verplicht is)

4. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing 

Dat gebeurt binnen de 30 dagen. Daarna krijgt u een brief.

Kostprijs

Minstens 50 euro

Afhandeling

Wanneer mag u starten met de werken?

Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dat ten laatste 10 dagen na ontvangst en laat het minstens 30 dagen hangen.
In die periode kunt u beroep aantekenen bij de Raad van Vergunningsbetwisting
Daarna mag u starten met de werken.

Hoelang blijft melding geldig?

U moet de werken binnen de 2 jaar uitvoeren.

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.