Europese handicapkaart of European Disability Card (EDC)

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee je als persoon met een handicap voordelen kunt genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat je een handicap hebt.

Voorwaarden

Je kunt de kaart aanvragen als je erkend bent:

 • als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • of wanneer je kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (binnen het Groeipakket).

Erkend door het VAPH

Wanneer ben je erkend als persoon met een handicap door het VAPH?

Meerderjarig

 • Je kreeg een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.
 • Je hebt een hulpmiddelendossier bij het VAPH: je kreeg een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen aan je woning of je wagen.
 • Je kreeg in het verleden een goedkeuring voor hulp bij opleiding en tewerkstelling. Omdat de hulp bij opleiding en tewerkstelling ondertussen is overgeheveld naar de VDAB, betekent dat wel dat je je aanvraag bij het VAPH voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen vóór 1 oktober 2008 indiende.
 • Je kreeg in het verleden een goedkeuring van het VAPH voor een of meerdere zorgvormen (thuisbegeleiding, begeleid wonen, dagcentrum, tehuis niet-werkenden ...) maar je hebt daar nooit gebruik van gemaakt en je hebt je ook nooit geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen. Dat betekent dat je wel erkend bent als persoon met een handicap, maar dat er in het kader van de transitie persoonsvolgende financiering, je geen persoonsvolgend budget werd toegewezen.

Als je gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RtH) van het VAPH, dan kun je de kaart enkel aanvragen in bovenstaande gevallen. Je beschikt dan over een dossiernummer bij het VAPH.

Minderjarig

 • Je beschikt over een goedgekeurd en geldig indicatiestellingsverslag van de intersectorale toegangspoort (ITP), met een goedkeuring voor een of meerdere typemodules voor personen met een handicap (hulpmiddelen, zorg of PAB);
 • Je kreeg vóór Integrale Jeugdhulp van start ging (1 maart 2014) reeds een goedkeuring voor zorg, PAB of hulpmiddelen bij het VAPH.

Erkend door de FOD Sociale Zekerheid

Je komt in aanmerking voor de European Disability Card (EDC) als je handicap wordt erkend door de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap) en/of als je daarvan voordelen krijgt zoals een tegemoetkoming, een parkeerkaart,…

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Groeipakket)

Je kind komt in aanmerking voor een zorgtoeslag wanneer het voldoende punten scoort op de medisch-sociale schaal (minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in totaal). Deze inschaling gebeurt door een evaluerend arts van Opgroeien.

Hoe gaan we te werk?

De European Disability Card (EDC) aanvragen

 • Als je erkend bent door het VAPH, kun je de kaart aanvragen bij het VAPH. Je kunt deze kaart enkel digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be. In je persoonlijk dossier ga ja naar de tab ‘profiel’. Op deze pagina heb je de mogelijkheid om verschillende attesten aan te vragen. Bij ‘European Disability Card (EDC)’ kun je de EDC-kaart aanvragen door op de knop ‘aanvragen’ te klikken. Je moet dan nog een tweede keer klikken op ‘Bevestig aanvragen nieuwe kaart’. Daarna krijg je de melding dat de kaart succesvol werd aangevraagd. De status van je aanvraag kun je hier opvolgen. De kaart wordt met de post naar je persoonlijk adres verstuurd.

 • Als je erkend bent door het VAPH, maar geen toegang hebt tot internet of mijnvaph met een e-ID kaartlezer, kan het provinciaal kantoor van het VAPH deze aanvraag voor je indienen via het digitale loket mijnvaph.be.

 • Als je erkend bent door de FOD Sociale Zekerheid, kun je de kaart aanvragen via het online contactformulier van de Directie-generaal voor Personen met een Handicap.

 • Als je voor je minderjarig kind een erkenning zorgtoeslag hebt via het Groeipakket kun je 30 dagen na ontvangst van de beslissing, de kaart digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be met het e-id van je kind. Is er geen e-id, dan vraag je de kaart aan bij het provinciaal kantoor van het VAPH.

De totale verwerkingstijd, van VAPH aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD Sociale Zekerheid en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

Wanneer je je kaart verliest, kun je er een nieuwe aanvragen bij een van de vijf instanties waar je erkend bent.

De European Disability Card (EDC) gebruiken

Met de European Disability Card (EDC) kun je bij de deelnemende partners (musea, pretparken, toeristische verblijven…) genieten van bepaalde maatregelen om je bezoek te vergemakkelijken (kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen,...). Neem contact op met de organisator van de plaats die je bezoekt of raadpleeg de website van de organisatie om te weten van welke voordelen je als kaarthouder geniet.

Geldigheid van de EDC-kaart

De European Disability Card (EDC) is vijf jaar geldig. Na die vijf jaar dient men opnieuw een aanvraag te doen via het digitale loket mijnvaph. Die aanvraag gebeurt dus niet automatisch. De totale verwerkingstijd, vanaf het moment waarop je de aanvraag bij het VAPH doet tot je de kaart effectief krijgt, neemt een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

Vragen over de EDC-kaart

Meer informatie over de EDC kaart vind je op de EDC website. Vind je geen antwoord op je vraag, dan kun je een vraag stellen via het contactformulier onderaan de home page van de website.