Problemen met uitlezen vernieuwde eID’s: gemeente ligt niet aan de basis

Elektronische identiteitskaarten die sinds april worden uitgereikt, hebben een nieuwe, beter beveiligde contactchip. Die chip wordt uitgelezen met een kaartlezer. Dat lukt niet altijd. Met een update van de software voor die kaartlezer is het probleem opgelost.

Elektronische identiteitskaarten die sinds april uitgereikt worden komen standaard met een nieuwe, beter beveiligde contactchip. Deze chip leidt de weg naar diverse belangrijke persoonsgegevens, zodat inwoners zich kunnen identificeren bij de gemeente, maar ook bij andere relevante instellingen. Om die gegevens uit te lezen, is een kaartlezer nodig.

In realiteit leidt dit echter meer dan eens tot problemen. Zo blijkt uit een bevraging van De Tijd dat het uitlezen van de vernieuwde eID’s niet altijd lukt, wat onder andere voor lokale besturen heel wat extra administratieve rompslomp met zich meebrengt. Burgers komen immers vaak aankloppen bij de dienst burgerzaken wanneer zich problemen voordoen met hun eID, omdat ze ervan uitgaan dat iets is misgelopen bij de aflevering van hun elektronische identiteitskaart.

De oplossing ligt echter niet bij de dienst burgerzaken, aangezien de problemen te wijten zijn aan ontbrekende updates voor de software die organisaties gebruiken om de gegevens via de nieuwe contactchips uit te lezen. Het is met andere woorden de verantwoordelijkheid van organisaties zoals banken, ziekenhuizen en containerparken om de nodige updates uit te voeren via de website eid.belgium.be

(artikel VVSG 16 september 2021)

Meer informatie over eID en de software

vrijdag 17 september 2021 11.41 u.