Poolstok

Poolstok sluit, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten, raamcontracten af met gespecialiseerde P&O-kantoren die kunnen aantonen dat zij op een deskundige manier werken en kennis en ervaring ter zake hebben. Als vennoot van Poolstok moeten organisaties zelf dus geen overheidsopdracht meer uitvoeren, waardoor administratieve overlast vermeden wordt en organisaties zich onmiddellijk op de inhoud van het project kunnen concentreren.