Politiezone Herent-Kortenberg (HerKo), politieraad

Het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege is getreden op 1 januari 2019 bepaalt dat van politiezone Herent-Kortenberg (HerKo) de lijst van besluiten van de politieraad op de website van het lokale bestuur Herent moet worden gepubliceerd.