Politieverordening beheer huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, 13 maart 2018

Meer info

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 maart 2018
Online gepubliceerd op 4 april 2018