Politiebesluiten, inname openbaar domein

Onderstaande politiebesluiten betreffende evenementen werden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.