Pleegzorg voor volwassenen

Kent of bent u iemand die thuis zorgt voor een volwassen broer, zus, neef, nicht, oom, tante, kleinkind of kennis met een handicap of psychiatrische problematiek? Dan hebt u veel kans op recht op ondersteuning én een vergoeding via de dienst voor Pleegzorg.

Als u thuis in uw gezin voor een volwassen familielid* of kennis met een handicap of psychiatrische problematiek zorgt, dan kan Pleegzorg u begeleiden én hebt u recht op een maandelijkse financiële vergoeding.

De volwassene waar u voor zorgt kan bij u thuis wonen of af en toe bij u verblijven. Dit laatste noemen we logeerzorg.

(*Volwassenen binnen een ouder-kind-relatie of een partnerrelatie komen niet in aanmerking voor pleegzorg.)

Wat kan Pleegzorg voor je doen?

  • Een begeleid(st)er komt regelmatig bij u thuis op bezoek. Dan is er tijd om stil te staan bij vragen over sociale administratie, dagbesteding, vrije tijd of hulp vanuit andere diensten. U kunt rekenen op steun en bijpraten over hoe u het verblijf en het zorgen voor een volwassene in uw gezin ervaart.
  • Maandelijks ontvangt u een belastingvrije financiële vergoeding van de overheid.

Getuigenis:

Bruno (49), broer en gastgezin van Johan (52):
“Mijn broer Johan heeft een verstandelijke beperking. Alle kinderen verlieten na hun twintigste het huis. Alleen Johan bleef bij onze ouders wonen. Toen mama stierf, kon papa de zorg voor mijn broer niet langer aan. Ik stelde toen voor dat Johan bij mij zou komen wonen. Zes jaar woont hij nu bij ons. Een half jaar geleden vroeg iemand van het ziekenfonds of ik al eens gedacht had aan begeleiding door een dienst voor Pleegzorg. Wat ik doe voor Johan is erkend als Pleegzorg en zo heb ik ook recht op een vergoeding.”

Hebt u vragen? Wilt u vrijblijvend meer informatie?

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel - Tiensevest 17 – 3010 Kessel-Lo
016 22 96 13 – volwassenen@pleegzorgvbb.bewww.pleegzorgvolwassenen.be

maandag 6 juli 2020 15.59 u.
Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Om uw en onze contacten te beperken vragen we uw bezoek aan De Kouter uit te stellen als dat kan en het thuisloket te gebruiken. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.