Persbericht voorontwerp AWV Mechelsesteenweg tussen Herent en Leuven met fietstunnels en fietsbrug

Vandaag heeft het Agentschap Wegen en Verkeer in een persbericht laten weten een eerste voorontwerp klaar te hebben voor de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) tussen Herent en Leuven met fietstunnels onder de steenweg en een fietsbrug over de E314.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afgelopen maanden belangrijke knopen doorgehakt in het dossier van de fietspaden langs de Nieuwe Mechelsesteenweg (zoals het stuk van deze weg tussen de E314 en de Leuvense Ring (R23) heet). Dat gebeurde op constructieve werkvergaderingen met een aantal projectpartners, o.a. het stadsbestuur van Leuven, het gemeentebestuur van Herent en de Fietsersbond Herent.

Fietsers zullen zich na de werken veiliger tussen Leuven en Herent kunnen verplaatsen. Het fiets-, auto- en ook het busverkeer wordt beter van elkaar gescheiden, de kruispunten met verkeerslichten worden beter gespreid en de verkeerssituatie wordt overzichtelijker. Een eerste ruw voorontwerp is goedgekeurd, Wegen en Verkeer gaat dat tegen half 2020 uitwerken tot een meer gedetailleerd ontwerp.

Meer info vindt u in het persbericht van AWV

dinsdag 2 juli 2019 16.21 u.