Parkeer niet tegen de rijrichting

Een van de overtredingen die frequent worden vastgesteld is het parkeren tegen de rijrichting. Het is een overtreding die misschien onschuldig lijkt, maar die tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden.

Politie HerKo:

"Wanneer u tegen de rijrichting geparkeerd staat, bevindt u zich als bestuurder aan de kant van het trottoir en hebt u geen zicht op het tegemoetkomend verkeer. Aangezien u uw spiegels op dat moment niet kunt gebruiken en de voertuigen voor u het zicht blokkeren, moet u uw parkeerplaats blindelings verlaten.

De wegcode geeft aan dat ‘elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting’. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Indien het een rijbaan is met eenrichtingsverkeer, mag u aan beide zijden van de rijbaan parkeren.
  • Binnen een woonerf mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden. Dat mag echter enkel op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P is aangebracht, of op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat."
donderdag 21 maart 2019 15.02 u.