Parkeren in Herent, verordening

Parkeren in Herent is geregeld met een parkeerverordening.

Meer woningen, inwoners en auto's nemen alsmaar meer ruimte, openbaar domein en parkeergelegenheid in. Voor een kwaliteitsvolle leefomgeving is het daarom nodig dat bij bouwwerken parkeerplaatsen op het particuliere domein worden aangelegd. Dat geeft een groter gebruikscomfort voor de eigenaars en de bezoekers, minder parkeerhinder op het openbare domein en een algemene betere woonkwaliteit.

Voor wie

Met de stedenbouwkundige verordening 'Parkeervoorzieningen' heeft de gemeente Herent beslist om bij nieuwe vergunningsaanvragen (met een bepaalde omvang) te voorzien in de eigen behoefte aan parkeergelegenheid op het privédomein (zowel fiets- als autoparkeerplaatsen).

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 5 april. De mailberichten worden wel onregelmatig gelezen, maar NIET behandeld behoudens uitzonderingen. Hebt u een uiterst dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.