Parkeren in Herent, verordening

Parkeren in Herent is geregeld met een parkeerverordening.

Meer woningen, inwoners en auto's nemen alsmaar meer ruimte, openbaar domein en parkeergelegenheid in. Voor een kwaliteitsvolle leefomgeving is het daarom nodig dat bij bouwwerken parkeerplaatsen op het particuliere domein worden aangelegd. Dat geeft een groter gebruikscomfort voor de eigenaars en de bezoekers, minder parkeerhinder op het openbare domein en een algemene betere woonkwaliteit.

Voor wie

Met de stedenbouwkundige verordening 'Parkeervoorzieningen' heeft de gemeente Herent beslist om bij nieuwe vergunningsaanvragen (met een bepaalde omvang) te voorzien in de eigen behoefte aan parkeergelegenheid op het privédomein (zowel fiets- als autoparkeerplaatsen).