Parkeren in Herent, zie algemene bouwverordening

Parkeren in Herent is geregeld in de ''Algemene bouwverordening'.

Meer woningen, inwoners en auto's nemen alsmaar meer ruimte, openbaar domein en parkeergelegenheid in. Voor een kwaliteitsvolle leefomgeving is het daarom nodig dat bij bouwwerken parkeerplaatsen op het particuliere domein worden aangelegd. Dat geeft een groter gebruikscomfort voor de eigenaars en de bezoekers, minder parkeerhinder op het openbare domein en een algemene betere woonkwaliteit.

Voor wie

Bij nieuwe vergunningsaanvragen (met een bepaalde omvang) moet worden voorzien in de eigen behoefte aan parkeergelegenheid op het privédomein (zowel fiets- als autoparkeerplaatsen).