Oproep plaatsvervangend deskundige GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) vervult een adviserende rol in de ontwikkeling van de gemeentelijke ruimtelijke ordening. De GECORO is op zoek naar een nieuwe plaatsvervangend deskundige.

Profiel
De plaatsvervangend deskundige moet beslagen zijn op het vlak van ruimtelijke planning, zoals een architect, een stedenbouwkundige of een ruimtelijk planner, maar even goed iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie heeft verworven en kennis heeft inzake ruimtelijke wet- en regelgeving en procedures.

U kunt een gemotiveerde kandidaatstelling als plaatsvervangend deskundige indienen bij het college van burgemeester en schepenen, De Kouter, Het huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent.

U kunt uw kandidatuur indienen tot 15 december 2017.

Meer inlichtingen: stedenbouw@herent.be of 016 85 30 20

woensdag 22 november 2017 16.06 u.