Oproep nieuwe leden LOKO

Het aanbod aan kinderopvang en de vraag naar kinderopvang in onze gemeente evolueren constant. Om als bestuur de vinger aan de pols te kunnen houden is er de adviesraad ‘Lokaal Overleg KinderOpvang’ (kortweg LOKO). Hebt u interesse om mee aan tafel te komen zitten?

In het LOKO brengen we iedereen samen die interesse heeft in of bezig is met opvang van jonge kinderen. De typische crèches, onthaalouders, maar ook de voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang komen aan bod. Het LOKO geeft advies aan het gemeentebestuur over het kinderopvangbeleid, maar durft ook breder te kijken: hoe kan de lokale overheid rekening houden met (kleine) kinderen? Elke bijeenkomst worden er ook ervaringen uitgewisseld en samen (vormende) activiteiten opgezet, waarin zowel de kinderopvang als de (jonge) ouders met hun kinderen interesse kunnen hebben.

Hebt u interesse om mee aan tafel te komen zitten? We komen zo’n vier à vijf keer per jaar samen (’s avonds). Neem contact op met Noor Groffils (noor.groffils@herent.be, 016 85 30 20) voor meer informatie.

vrijdag 23 augustus 2019 11.47 u.