Oproep: bezorg ons uw idee voor een kwaliteitsvol coronaveilig openbaar leven in onze gemeente

Het ziet ernaar uit dat het coronavirus ons leven nog een hele tijd zal bepalen. Hoe kunnen we het openbare domein en openbare activiteiten zo coronaveilig mogelijk maken op een kwaliteitsvolle manier? De gemeenteraad en het bestuur willen die vraag graag opentrekken naar de inwoner.

Het ziet ernaar uit dat het coronavirus ons leven nog een hele tijd zal bepalen. Hopelijk enkel nog als een tegenstrever die we systematisch uit ons dagelijkse leven moeten weren. Hoe kunnen we dat aanpakken?

Naar aanleiding van mogelijke structurele veranderingen in ons ‘normale’ leven na en met corona, verzamelen we ideeën gericht op het kwaliteitsvol coronaveilig maken van het openbare domein en van openbare activiteiten.

Zoals bijvoorbeeld: om te kunnen spelen in de bubbels, is er meer speelplaats nodig voor kleuters en lagereschoolkinderen. De aanliggende straat kan schooldomein worden tussen bepaalde uren. Hoe en waar richten we groepsactiviteiten in voor 65-plussers…

Voor allerlei ideeën doen we een beroep op u, onze inwoners. We organiseren die oproep met als centrale vraag: ‘Wat zou u in Herent veranderen om het openbare leven in onze gemeente kwaliteitsvol coronaveiliger te maken?’

Wat zou u in Herent veranderen om het openbare leven in onze gemeente kwaliteitsvol coronaveiliger te maken? Geef hier uw idee

Tot 31 augustus kunt u ons uw idee bezorgen.

dinsdag 30 juni 2020 11.08 u.