Oproep aan studenten die op kot gaan

Hou je ook op kot aan de coronaregels! Heb je tijdens de week deelgenomen aan evenementen of aan risicovolle activiteiten (kotfeestjes ...), gelieve dan op kot te blijven en niet terug te keren naar huis, zodat je niet onbewust je ouders of familieleden kunt besmetten.

Ervaar je klachten zoals hoesten, plots smaak- en geurverlies, drukkend gevoel op de borst, kortademigheid: ga onmiddellijk in quarantaine en laat je asap testen!
Ervaar je minstens 2 van de volgende klachten: neusloop en/of koorts hoger dan 38,5)° en/of spierpijnen en/of hoofdpijn en/of keelpijn en/of waterige diarree: ga onmiddellijk in quarantaine en laat je testen!

Meer info

maandag 21 september 2020 11.06 u.