Ophokplicht voor pluimvee opgeheven sinds 14 mei 2022

Wie kippen of vogels houdt, kan opgelucht ademhalen: ze ophokken of afschermen hoeft niet meer. Het binnen of afgeschermd voederen van hobbypluimvee blijft wel verplicht.

Blijf wel waakzaam. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vraagt verdachte sterfte bij wilde vogels te melden aan de Influenzalijn: 0800 99 777.

Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen is te vinden op de site van FAVV: https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/

maandag 16 mei 2022 16.21 u.