Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de Vlaamse waterbeleidsnota 2020-2025.

Dat ontwerp bevat de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid, het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Lees alvast onderstaande bijlage met een woordje uitleg. 

maandag 17 december 2018 11.02 u.