Openbaar onderzoek veranderen landbouwbedrijf FV Ooms Rudy en Johan

U kunt de aanvraag raadplegen van 9 november tot en met 8 december 2017 tijdens de openingsuren van De Kouter.

FV Ooms Rudy en Johan heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen,
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort omschreven gaat het over veranderen van een bestaand landbouwbedrijf door het bouwen van een vleesveestal, machineloods/mestvaalt, de aanleg van bijhorende betonverharding en reliëfwijziging. Er wordt een vroegtijdige hernieuwing van de huidige milieuvergunning aangevraagd.

De aanvraag heeft als adres: Drieskensweg 3 te 3020 Herent, kadastraal bekend als Herent 4de afdeling, sectie B nrs. 113 B.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

Openbaar onderzoek
 • De aanvraag ligt van 9 november 2017 tot en met 8 december 2017 ter inzage in De Kouter, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent.
 • Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dat kan:
  • per brief op het volgende adres: Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent;
  • via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst vergunningen van de provincie Vlaams-Brabant – omgevingsvergunning@vlaams-brabant.be – tel 016 66 60 40.
 • Gemeentelijk contactpunt: milieu@herent.be, stedenbouw@herent.be – tel 016 85 30 20.
 • Openingsuren en contact De Kouter
dinsdag 7 november 2017 15.55 u.