Openbaar onderzoek ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli 2019 tot en met 1 oktober 2019. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren en opmerkingen op het ontwerpplan schriftelijk overmaken aan OVAM.

U kunt het ontwerpplan consulteren opĀ www.ovam.be of bij de gemeente.

Meer informatie vindt u alvast onderstaand in het document '20190705 samen richting uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024'.

vrijdag 5 juli 2019 10.36 u.