Openbaar onderzoek: herinrichting van de N26 Omleiding in Herent Fase 2: Mechelsesteenweg – Broekveldstraat

Het openbaar onderzoek loopt van 3 april tot 3 mei 2017. U kunt het ontwerp digitaal inkijken tijdens de openingsuren in De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

De heraanleg van de Omleiding / Mechelsesteenweg kadert in het volledig vernieuwen van de Omleiding in Herent, waarvan de meeste deelprojecten in de afgelopen 10 jaar gerealiseerd werden. Deze werken vormen het sluitstuk van 10 jaar herinrichtingswerken.

Het doel van de werken is de volledige heraanleg van de Omleiding van een drievaksbaan naar een tweevaksbaan, voorzien van een enkelrichtingsfietspad aan de binnenzijde, en een dubbelrichtingsfietspad aan de buitenzijde van de Omleiding.

Gelijktijdig wordt ook de Tildonksesteenweg aan de noordzijde afgesloten van de N26 voor gemotoriseerd verkeer, en wordt deze omgeleid, via een nieuw aan te leggen trace, achter de voormalige districtsgebouwen van AWV en de site van Foresco/Entiris, om aan te sluiten op de N26 via een aan te leggen dubbelstrooks turborotonde.

Ook het bestaande tracé van de Tildonksesteenweg kant noord, en de Mechelsesteenweg richting Herent centrum krijgen een opfrisbeurt.

Tot slot wordt ook 100 à 150 m van de N26 richting Mechelen vanaf de nieuw te bouwen turborotonde tot aan huisnummer 680 voorzien van een nieuw wegdek en nieuwe fietspaden.

Tegelijkertijd wordt ook het kruispunt van de Belsenakenstraat en de Broekveldstraat definitief ingericht volgens het rechts in, rechts uit principe door middel van het sluiten van de middenberm (die open bleef na de werken van 2011).

Van 3 april tot 3 mei kunt u het ontwerp digitaal inkijken tijdens de openingsuren in De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. Voor een vlotte doorverwijzing naar het betreffende dossier is het belangrijk om het referentienummer (ref. 20170041) te vermelden.

Meer informatie: Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven (016 665 750)

woensdag 12 april 2017 15.15 u.