Openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging en wijziging van de voetweg nr. 65

U kunt het dossier raadplegen van 28 september tot 27 oktober 2017 tijdens de openingsuren van De Kouter.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herent brengt, inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 met betrekking tot de vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen, ter kennis van de bevolking dat een aanvraag ingediend werd voor de gedeeltelijke verlegging en wijziging van de voetweg nr. 65.

Het dossier met alle nuttige inlichtingen daarover ligt vanaf 28 september 2017 tot en met 27 oktober 2017 in De Kouter tijdens de openingsuren ter inzage.

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen kunnen schriftelijk worden meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen van Herent, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, uiterlijk op 27 oktober 2017.

donderdag 28 september 2017 8.30 u.