Openbaar onderzoek afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Van 7 augustus tot en met 5 oktober 2018 loopt het openbare onderzoek voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven’. Tijdens die periode kunt u een exemplaar van het ontwerpplan inkijken en opmerkingen geven.

Op 6 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven’ voorlopig vastgesteld. Daarmee engageert de Vlaamse Regering zich om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren op het vlak van bedrijven, stedelijke voorzieningen, infrastructuur en open ruimte.

Opmerkingen

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek.
Het openbare onderzoek loopt van 7 augustus tot en met 5 oktober 2018. De bevolking wordt uitgenodigd haar opmerking over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te geven. Iedereen kan deelnemen. Het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage:

  • in de gemeentehuizen van Bierbeek, Herent, Holsbeek, Leuven en Rotselaar;
  • bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
  • U kunt het plan ook downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be

Adviezen, opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk op 5 oktober 2018:

  • per aangetekende brief worden toegezonden aan de Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel) of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs of digitaal kenbaar gemaakt worden via de website www.omgevingvlaanderen.be
  • De bezwaren en opmerkingen kunnen ook tot 5 oktober 2018 op het gemeentehuis van de gemeente worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Bezwaren en opmerkingen kunnen enkel betrekking hebben op de gebieden opgenomen in het ontwerpplan. Opmerkingen over gronden die niet in het ontwerpplan zijn opgenomen zijn onontvankelijk en zullen derhalve niet behandeld worden in de verdere procedure.

Infomarkt

Er wordt een infomarkt georganiseerd op woensdag 5 september 2018 doorlopend van 16 tot 20 uur in de Foyer van het VAC Leuven, Diestsepoort 6, 3000 Leuven. U bent van harte welkom!

dinsdag 7 augustus 2018 8.30 u.