Openbaar onderzoek - ontwerp-besluit en -plan-MER sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober. Er wordt van 22 november tot en met 20 januari een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld. 

Je kunt het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van 22 november 2022 tot 20 januari 2023 inkijken:

  • Online: vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  • Je kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02 553 83 79 of je stuurt een mail naar bomgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot 20 januari 2023 kun je je opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

 Departement Omgeving
 Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
 t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
 Koning Albert II-laan 20 bus 8
 1000 Brussel

dinsdag 22 november 2022 12.28 u.