Openbaar onderzoek - afkoppeling dorp Veltem-Beisem

Het doel is een bufferzone en een gescheiden rioleringsstelsel in de Pastoor De Clerckstraat, Dorpsplein en Lodewijk Van Veltemstraat aan te leggen. Dit project ondersteunt het realiseren van het hemelwaterplan van de gemeente Herent. Het openbaar onderzoek loopt van 26 mei 2023 tot 24 juni 2023.

De aanvraag om ministerieel besluit van openbaar nut voor het aanleggen/renoveren en exploiteren van rioleringsinfrastructuur 'Afkoppeling dorp Veltem-Beisem' ligt samen met de bijhorende documenten gedurende de periode van 26 mei 2023 tot en met 24 juni 2023 ter inzage van het publiek bij de gemeente Herent, De Kouter, het Huis van de gemeente, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent, tijdens de openingsuren.

Bezwaren of opmerkingen kan u digitaal indienen via openbarewerken@herent.be, of schriftelijk of mondeling aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herent (t.a.v. de dienst wegenis, waterwerken en gebouwen).

Meer informatie vind je hier https://www.herent.be/20230526--openbaar-onderzoek-van-26-mei-2023-tot-24-juni-2023 

woensdag 24 mei 2023 12.18 u.