Op het gebruik van het openbaar domein bij markten - belasting

De belasting op het gebruik van het openbaar domein bij markten wordt opgeheven en dit met ingang vanaf 01.01.2021.

Meer info

15.12.2020 - Gemeenteraad beslist om de belasting op te heffing.

04.01.2021 - Publicatie op de website