Op het gebruik van het openbaar domein bij markten - belasting

Er wordt een belasting geheven op het gebruik van het openbaar domein bij markten.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de persoon die de standplaats bezet op de openbare markt.

Hoe gaan we te werk?

1. In de loop van elk kwartaal zullen de marktkramers, met een abonnement, het bedrag van het totaal verschuldigd plaatsrecht, berekend volgens het voorziene tarief, storten op een rekeningnummer van de gemeente Herent of betalen aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Voor het vaststellen van het te betalen plaatsrecht zal rekening worden gehouden met het aantal marktdagen in de maand.

2. De losse deelnemers die geen abonnement wensen, krijgen door de marktleider een standplaats toegekend.

Degene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt het bedrag van het verschuldigd plaatsrecht op de dag dat hij de standplaats heeft toegewezen gekregen, aan de marktleider. De marktleider geeft een ontvangstbewijs van het geïnde bedrag.

3. Bij gebreke van contante of elektronische betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting.

Kostprijs

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

 • a) Op de wekelijkse marktdag
  • voor de abonnementshouders (vaste plaats) : € 0,50 per lopende meter per dag
  • voor de niet-abonnementhouders (losse plaats) : € 1,00 per lopende meter per dag
 • op de gelegenheidsmarkten, zoals avondmarkt, feestmarkt, … :
  • per standplaats : een vast tarief van € 5,00 en € 1,00 per lopende meter
 • op rommelmarkten :
  • per standplaats : € 1,00 per lopende meter

Meer info

2019 - 2024: goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.