Onkruidgroei in Herent

De arbeidsintensieve manier om onkruid te bestrijden en veel onkruid dat tegelijk de kop opsteekt zeker bij het steeds warmere weer, maakt het voor onze groenploeg moeilijk om al dat onkruid tijdig weg te werken.

We ontvangen daarover veel meldingen. De groenploeg probeert het openbare domein zo goed als mogelijk te onderhouden, maar heeft handen tekort om alles tegelijk te bolwerken.

Sinds 1 januari 2015 gebruiken de openbare diensten volgens het nieuwe decreet 'Duurzaam pesticidengebruik' geen vervuilende pesticiden meer voor het beheer van parken, bermen, straten, enz. Milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes worden gehanteerd om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen. Dat is echter heel arbeidsintensief. Bovendien groeit alles uitbundig met deze hogere temperaturen en regenbuien. Om de groenploeg bij te staan, was een aannemer aangesteld om al in mei te komen helpen. Die kon echter pas beginnen in juli (defect van machine). Ondertussen zijn bijkomend groenwerkers via sociale tewerkstelling aan de slag gegaan en enkele jobstudenten ingezet. Spijtig genoeg kunnen we nog niet overal tegelijk zijn.

Aan de inwoners vragen we alvast om voor hun eigen deur het voetpad en de goot te vegen (wat ook wettelijk verplicht is). Dat zou ons al een heel eind helpen.
Van harte dank voor uw medewerking en begrip.

dinsdag 13 augustus 2019 12.06 u.