Onderzoek naar bodemvervuiling

Om de mogelijke risico’s op de volksgezondheid in kaart te brengen zal de Vlaamse Regering laten onderzoeken of en in welke mate er, naast de site van 3M in Zwijndrecht en Chemours te Mechelen, nog PFAS werden gebruikt. Voor dat onderzoek heeft Vlaanderen zo precies mogelijke informatie nodig over de risico-activiteiten en –locaties. Aan de gemeente Herent is gevraagd bijkomende informatie aan te leveren.
In onze gemeente zijn er geen gronden waarop voorlopige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Er zijn wel twee potentiële locaties waarover bijkomende informatie werd gevraagd.

Meer informatie vindt u als bijlage.

De bewoners worden op de hoogte gebracht met een bewonersbrief.