Onderzoek bij 3.500 inwoners van Vlaanderen over wonen

Misschien bent u geselecteerd voor het grootschalige wetenschappelijke onderzoek van de Vlaamse overheid rond de woonsituatie in Vlaanderen. Dan kunt u een brief met folder verwachten en behoudens weigering, een enquêteur van Kantar.

De Vlaamse overheid laat tussen februari en september 2018 een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond de woonsituatie in Vlaanderen. Dat onderzoek moet betrouwbare informatie opleveren zodat de Vlaamse overheid haar beslissingen beter kan afstemmen op de noden van de bevolking.

De uitvoering van het onderzoek werd toevertrouwd aan het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Kantar. Op basis van het bevolkingsregister werden er ongeveer 3.500 inwoners in Vlaanderen willekeurig geselecteerd voor deelname aan het onderzoek.

Werkwijze
In eerste instantie zal de geselecteerde persoon een brief en een folder ontvangen met meer informatie over het onderzoek. Behoudens weigering, zal een enquêteur van Kantar zich bij de geselecteerde persoon aanmelden met de vraag om deel te nemen aan een interview. Daarbij is het noodzakelijk dat de geselecteerde persoon of iemand anders in huis is. De enquêteur zal ook een foto nemen van de voorgevel van de woning vanop het openbare domein.

De respondent beslist ten allen tijde zelf om al dan niet mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek is volledig anoniem en wordt uitsluitend in globale statistieken gegoten.

Meer informatie
Voor algemene informatie over het globale onderzoek kunt u steeds contact opnemen met de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen Vlaanderen op het nummer 02 553 82 74.
Voor meer informatie over de praktische organisatie en uitvoering van het veldwerk en het verloop van de interviews kunt u contact opnemen met Kantar op het nummer 0800 60092.

woensdag 28 februari 2018 11.56 u.