Ondersteuningstoelage kinderopvang in Herent

Met de ondersteuningstoelage krijgen kinderopvanginitiatieven die erkend zijn door het Agentschap Opgroeien, van de gemeente een klein duwtje in de rug. Een kwaliteitsvolle en behoeftendekkende kinderopvang in onze gemeente is maar mogelijk als hij leefbaar is voor alle organisatoren.

Als kleine gemeente kunnen wij onmogelijk de onderlinge verschillen in subsidiëring bijpassen, maar onze kleine bijdrage kan wel het verschil maken tussen financieel leefbaar of onleefbaar.

Voor wie

Kinderopvanginitiatieven die erkend zijn door het Agentschap Opgroeien.