Ondersteuning van organisatoren, tijdelijke coronaprojectsubsidies

Het gemeentebestuur wil met deze projectsubsidie verenigingen en organisatoren stimuleren om evenementen, feesten en activiteiten te organiseren die het aanbod in Herent versterken in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2022.

Deze actie past binnen de verschillende maatregelen die het gemeentebestuur heeft aangekondigd in kader van de inzet van middelen van het coronanoodfonds die Vlaanderen ter beschikking stelt.

De subsidie wordt vastgesteld op maximaal 200 euro en is bedoeld om de basisorganisatiekosten die rechtstreeks verband houden met het evenement te helpen dragen.

Hieronder alvast een aantal voorbeelden:

 • stand-up komiek in het jeugdhuis,
 • dj op een evenement,
 • professionele aankondiging van een quiz,
 • technische kosten van de productie,
 • …. vul zelf aan.

Voor wie

 • Erkende vereniging uit Herent
 • Vzw's gebaseerd in Herent
 • Losse en/of tijdelijke initiatieven van minstens 2 volwassen personen, gedomicilieerd op verschillende adressen in Herent.

Hoe gaan we te werk?

 • U vult het digitaal aanvraagformulier in.
 • De aanvraag moet ten laatste 14 dagen voor de activiteit ingediend zijn.
 • Indien het initiatief gewijzigd wordt of niet zal doorgaan, deelt de organisator dit onmiddellijk mee aan cultuur@herent.be 
 • Na het goedkeuren van de aanvraag, wordt de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer doorgegeven via het aanvraagformulier.
 • Na de uitbetaling van de subsidie en ten laatste één maand na het plaatsvinden van de activiteit moeten de organisatoren onderstaande documenten ter staving van de activiteit binnenbrengen bij de vrijetijdsdienst
 • Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens geven aanleiding tot terugvordering van de gehele of een deel van de toegekende som.
 • Elke organisatie kan aanspraak maken op maximaal drie projectsubsidies.