Ondersteuning van erkende verenigingen voor het gebruik van niet-gemeentelijke infrastructuur voor reguliere werking, tijdelijke coronasubsidies

Het gemeentebestuur wil erkende Herentse verenigingen ondersteunen voor het voorzien in hygiënemaatregelen bij gebruik van niet-gemeentelijke infrastructuur voor reguliere werking in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021.

Deze actie past binnen de verschillende maatregelen die het gemeentebestuur heeft aangekondigd in kader van de inzet van middelen van het coronanoodfonds die Vlaanderen ter beschikking stelt.

Er wordt aan organisatoren, onder de voorwaarden, een financiële tegemoetkoming verleend voor het gebruik van niet-gemeentelijke infrastructuur voor de reguliere werking.

Erkende Herentse verenigingen die voor hun wekelijkse werking geen gebruik kunnen maken van gemeentelijke infrastructuur en die elders ook geen gratis infrastructuur aangeboden krijgen, krijgen een subsidie van 2 euro per lid, op basis van het ledenaantal op 1 oktober 2020.

Er geldt een beperking van één subsidieaanvraag per vereniging.

Voor wie

Alleen erkende Herentse verenigingen, met uitzondering van erkende Herentse commerciële sportverenigingen categorie 3, komen in aanmerking.

Voorwaarden

  • De vereniging moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de activiteiten coronaveilig te laten verlopen volgens de protocollen, en voorzien in hygiënemaatregelen in de infrastructuur.
  • De vereniging kan voor zijn reguliere wekelijkse werking geen gebruik maken van de Herentse gemeentelijke infrastructuur.

  • De vereniging beschikt over eigen infrastructuur voor de reguliere werking of de vereniging maakt voor meer dan de helft van de tijd gebruik van niet-gemeentelijke, niet-eigen infrastructuur voor de reguliere werking.

  • Alleen het gebruik van infrastructuur in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021 komt in aanmerking voor subsidies.

  • Gebruik van infrastructuur voor de organisatie van sport- of jeugdkampen komt niet in aanmerking voor subsidies.

Hoe gaan we te werk?

  • De aanvraag voor een subsidie gebeurt via het aanvraagformulier en kan met terugwerkende kracht gebeuren voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021.
  • De uiterste aanvraagtermijn voor een subsidie bedraagt 30 september 2021.
  • Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor alle informatie en bewijsstukken te laten opvragen en verifiëren.

Aanvraagformulier