Ondersteuning van erkende verenigingen voor de organisatie van jeugd- en sportkampen, tijdelijke coronasubsidies

Het gemeentebestuur wil erkende Herentse verenigingen ondersteunen voor de organisatie van coronaveilige jeugd- en sportkampen in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021.

Deze actie past binnen de verschillende maatregelen die het gemeentebestuur heeft aangekondigd in kader van de inzet van middelen van het coronanoodfonds die Vlaanderen ter beschikking stelt.

Er wordt aan organisatoren, onder de voorwaarden, een financiële tegemoetkoming verleend voor de organisatie van jeugd- en sportkampen.

 • Organisatoren van sport- of jeugdkampen zonder overnachting krijgen voor elke activiteitendag een subsidie van 0,40 euro per deelnemer.
 • Organisatoren van sport- of jeugdkampen met overnachting krijgen voor elke activiteitendag een subsidie van 0,60 euro per deelnemer.

Er is geen beperking in aantal georganiseerde kampen binnen de voorziene tijdsperiode.

Voor wie

Alleen erkende Herentse verenigingen, met uitzondering van erkende Herentse commerciële sportverenigingen categorie 3, komen in aanmerking.

Voorwaarden

 • De vereniging moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de sport- en jeugdkampen coronaveilig te laten verlopen volgens de protocollen en voorzien in hygiënemaatregelen in de infrastructuur.

 • Alleen sport- of jeugdkampen die plaatsvinden in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021 komen in aanmerking voor subsidies.
 • Voorbereidingsdagen komen niet in aanmerking voor subsidies.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 • sport- of jeugdkampen zonder overnachting: meerdaagse activiteiten met focus op sport- of vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren, van minstens twee opeenvolgende dagen
 • sport- of jeugdkampen met overnachting: meerdaagse activiteiten met focus op sport- of vrijetijdsbeleving van kinderen en jongeren van minstens twee opeenvolgende dagen met minstens één overnachting
 • kinderen en jongeren: personen tussen de leeftijd van 2,5 en 26 jaar
 • activiteitendag: dag waarop er begeleide activiteiten voor kinderen worden georganiseerd.
 • voorbereidingsdag: dag waarop de begeleiders van een sport- of jeugdkamp samenkomen om het programma van het kamp vorm te geven.
 • organisator: sport- of jeugdvereniging die het kamp organiseert
 • deelnemers: alle deelnemende kinderen en jongeren aan een kamp, exclusief begeleiders

Hoe gaan we te werk?

 • De aanvraag voor een subsidie gebeurt via het aanvraagformulier en kan met terugwerkende kracht gebeuren voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021.
 • De uiterste aanvraagtermijn voor een subsidie bedraagt 30 september 2021.
 • Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor alle informatie en bewijsstukken te laten opvragen en verifiëren.

Aanvraagformulier