Ondersteuning van erkende noodlijdende verenigingen, tijdelijke coronasubsidies

Het gemeentebestuur wil erkende Herentse verenigingen die zelf infrastructuur beheren en in acute financiële nood verkeren ten gevolge van corona, financieel ondersteunen.

Deze actie past binnen de verschillende maatregelen die het gemeentebestuur heeft aangekondigd met inzet van middelen van het coronanoodfonds die Vlaanderen ter beschikking stelt.

Er wordt aan erkende Herentse verenigingen een financiële tegemoetkoming verleend onder bepaalde voorwaarden. 

De grootte van de financiële ondersteuning wordt als volgt bepaald aan de hand van een vergelijking in verschil tussen uitgaven en inkomsten tijdens 2020, in vergelijking met het gemiddelde van dat verschil tijdens de jaren 2018 en 2019:

 • (uitgaven 2020 – inkomsten 2020) - [uitgaven (2018 + 2019) – inkomsten (2018+2019)]*1/2
 • Eenmalige investeringskosten die los staan van corona worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de grootte van de financiële ondersteuning.
 • Het verschil tussen uitgaven en inkomsten tijdens 2020 ligt minimum 10% lager dan het gemiddelde verschil van 2018 en 2019 en bedraagt minimum 1.000 euro.

Voor wie

Alleen erkende Herentse verenigingen komen in aanmerking, met uitzondering van

 • erkende Herentse commerciële sportverenigingen categorie 2 (niet subsidieerbare) en 3 (commerciële);
 • jeugdverenigingen categorie E (commerciële), F (politieke/syndicale) en G (jeugdkampen).

Voorwaarden

 • De vereniging maakt voor minstens 80% van de reguliere werking gebruik van infrastructuur op grondgebied Herent waarvan ze:
  • houder is van het zakelijk recht van de betreffende verenigingsinfrastructuur of over een rechtsgeldig huurrecht of gebruiksrecht (van minimaal 6 jaar) beschikt
  • en belast is met de exploitatie van de desbetreffende verenigingsinfrastructuur.
 • De vereniging biedt een regelmatige socio-culturele, sportieve- of jeugdwerking aan op grondgebied Herent.

Hoe gaan we te werk?

 • De aanvraag voor een subsidie gebeurt via het aanvraagformulier en kan met terugwerkende kracht gebeuren voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021.
 • De uiterste aanvraagtermijn voor een subsidie bedraagt 30 september 2021.
 • De aanvraag wordt beoordeeld door de dienst vrije tijd.

 • Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van het aanvraagdossier en het ontvangen advies van de dienst vrije tijd over het toekennen of weigeren van de subsidieaanvraag. De aanvrager wordt geïnformeerd over dit collegebesluit.

Aanvraagformulier

Afhandeling

Het betreft een eenmalige subsidie die door de verenigingen aangevraagd moet worden ten laatste op 30 september 2021.