Onderhoud van bebouwde en onbebouwde terreinen, belasting

Er wordt een belasting gevestigd op het onderhoud van bebouwde en onbebouwde terreinen, meer bepaald op het ontdoen door het gemeentebestuur van bramen, netels, distels, alle opschietend kruid en hoogopschietend gras van bebouwde en onbebouwde terreinen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het terrein. De eigenaar van het terrein is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Kostprijs

50 euro met een minimum van 200 euro

Meer info

2018: goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en gepubliceerd op 24 november 2017.

2019 - 2024: goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.